SFRB - partner projektu

SFRB

Telefon:
WWW stránky: http://www.sfrb.cz
E-Mail:

Státní fond rozvoje bydlení

Jedním z nástrojů realizace státní bytové politiky je Státní fond rozvoje bydlení, který byl zřízen zákonem č. 211/2000 Sb. ze dne 21. června 2000. Úkolem Fondu je vytvářet, akumulovat a rozšiřovat finanční prostředky určené na podporu investic do bydlení a používat je v souladu se zákonem na podporu především v následujících třech směrech:

  1. na podporu výstavby bytů, z toho především bytů nájemních
  2. na podporu oprav bytového fondu, z toho především na podporu oprav domů vystavěných panelovou technologií
  3. na podporu výstavby technické infrastruktury v obcích, tedy na zainvestování pozemků vhodných pro budoucí bytovou výstavbu.

Státní fond rozvoje bydlení  je samostatnou právnickou osobou. Majetek Fondu  je součástí majetku státu.

Státní fond rozvoje bydlení umožňuje předem určit objemy prostředků na konkrétní cíle. Finanční prostředky navíc přecházejí vždy do dalšího kalendářního roku a nemusí být ke konci roku vráceny do rozpočtu. Tato skutečnost je skoro důležitější než celkový objem prostředků. Umožňuje totiž překonat celou řadu nesnází, které automaticky provázejí poskytování dotací ze státního rozpočtu, a které vedou k určitým nehospodárnostem a nižšímu efektu využití státních peněz.

Státní fond rozvoje bydlení je řízen výborem Fondu, v jehož čele stojí ze zákona ministr pro místní rozvoj. Ostatní členové výboru jsou jmenováni vládou.

Činnost a vnitřní organizace je upravena statutem.