Domácí mazlíčci

Cestování se psy, kočkami a fretkami

Podle nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003
Od 1. října 2004 je možné cestovat pouze s pasem dle nařízení (ES) č. 998/2003

Základní pojmy:

1.  Identifikace zvířete - jsou dva možné způsoby, a to tetování a označení zvířete mikročipem. Tetování provádí poradce chovu nebo soukromý veterinární lékař. Tetování musí být čitelné. Označení mikročipem provádí soukromý veterinární lékař. K označení je možné použít pouze mikročipy splňující ISO normy pro mikročipy a čtecí zařízení - ISO 11784 a ISO 11785. Zvířata, která nejsou zapsána v plemenných knihách, musí být označena mikročipem.

2.  Pas zvířete v zájmovém chovu (dále jen "pas") - je to jednotný doklad platný ve všech členských státech Evropské unie. Každý pas je označen kódem země (pro Českou republiku písmena CZ) a pořadovým číslem, přiděleným Státní veterinární správou ČR. Vzor pasu pro Českou republiku byl schválen Státní veterinární správou ČR. Chovatel pas získá u schváleného soukromého veterinárního lékaře.

3.  Očkování proti vzteklině - zvířata musí být očkována od 3 měsíců stáří. Toto očkování provádí soukromý veterinární lékař v souladu s vakcinačním schématem dané očkovací látky.
Seznam očkovacích látek proti vzteklině schválených v ČR

4.  Sérologické vyšetření na vzteklinu - k tomuto vyšetření odebere schválený soukromý veterinární lékař vzorek krve a odešle (po domluvě s lékařem může zajistit odeslání i chovatel) k vyšetření do schválené laboratoře. Minimální hodnota hladiny ochranných protilátek musí být 0,5m.j./ml.

5.  Ošetření proti echinokokóze, ošetření proti klíšťatům - členské státy mohou stanovit další požadavky pro vstup zvířat v zájmovém chovu na svoje území, např. ošetření proti ekto- a endoparazitům. Ošetření musí být provedeno a potvrzeno soukromým veterinárním lékařem. V pasu musí být zaznamenáno datum a hodina ošetření, název přípravku a výrobce.

6.  Schválený soukromý veterinární lékař - soukromý veterinární lékař schválený a registrovaný pro vydávání pasů krajskou veterinární správou, kterému byl vydán "doklad o schválení a registraci". Požadované podmínky pro schválení jsou uvedeny v žádosti o schválení.

7.  Subjekty zajišťující tisk a distribuci pasů schváleným soukromým lékařům

8.  Dodatečné požadavky a omezení některých členských států při vstupu psů, koček a fretek z České republiky na jejich území - některé členské státy si stanovily další požadavky pro vstup zvířat v zájmovém chovu na svoje území (např. ošetření proti vnějším a vnitřním parazitům) nebo omezily vstup mláďat mladších 3 měsíců neočkovaných proti vzteklině.


Požadavky pro cestování se zvířetem:

I. Cestování se zvířaty z České republiky do Velké Británie, Irska, Švédska a Malty

II. Cestování se zvířaty z České republiky do ostatních členských států EU, zpětný návrat a dovoz zvířat z těchto států

III. Zpětný návrat a dovoz zvířat do České republiky z vyjmenovaných třetích zemí

Seznam vyjmenovaných třetích zemí

IV. Zpětný návrat a dovoz zvířat do České republiky z ostatních třetích zemí


Cestování se zvířaty podléhajícími úmluvě CITES:

Některá zvířata, rostliny a výrobky z nich podléhají úmluvě CITES, popřípadě nařízením EU. Bližší informace týkající se jejich ochrany při dovozu, vývozu a obchodování s nimi najdete v sekci CITES na internetových stránkách České inspekce životního prostředí (www.cizp.cz).

Zdroj: http://www.svscr.cz